لیست نژاد سگ ها

آگهی های شیتزو

شیتزو محبوب ترین و جذاب ترین نژاد در میان ایرانی هاست

نژاد شیتزو در میان سایر نژاد سگ ها بیشترین سهم را به خود اختصاص داده

زندگی آپارتمانی محدودیت هایی دارد که نژاد شیتزو سازگار ترین با آنهاست

نمایش بیشتر

alfapet.kennel telegram 09121828274